Search
วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2020
  • :
  • :
Latest Update

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรี ช่วยซื้อลองกองของเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรี ช่วยซื้อลองกองของเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นาย ผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนพี่น้องชาวกาญจนบุรี ช่วยซื้อลองกองของเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นลองกองคุณภาพชั้นดีที่มีความหวานและก็อร่อย เป็นลองกองตังหยงมัดที่มีชื่อเสียง และต้อง การช่วยเหลือเกษตรชาวภาคใต้ในคราวนี้ ก็เพื่อจะช่วยให้สินค้าราคาไม่ตกต่ำ และก็ยังเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงขอเชิญชวนสั่งซื้อมาได้ทาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ที่เบอร์โทรศรัท์ 034-564-293 หรือสะแกรนคิวอาโคส หรือเฟสบุกส์ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และสินค้าจะมาถึงวันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้ สั่งจองก่อนได้ของก่อน ถ้าไม่ได้จองก็อาจจะอดสินค้าได้หรือสั่งซื้อได้ที่ ในลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRWvZdwPygXtjVNb6Z3qa1ot2SVGw9SCcPll9iq8RO-6isIA/viewform?fbclid=IwAR1XX5EmivIlskmFI5zKTuCaWL6pWgVAdeogOUu5q2TWFDtJ4pq3_qD884I

กล่องละ 10 กิโลต่อ 1 กล่อง กก. 35 บาทราคา 350 บาท6