Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

การอบรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกาญจนบุรีให้มีอัตลักษณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

การอบรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกาญจนบุรีให้มีอัตลักษณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ณ.โรงแรมรอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา

วันที่6พฤศจิกายน2562 นางสาวกีรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวกาญจนบุรีใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ โดยมีนางรัชญา วัชรเชาวภาส กรรมการบริหารบริษัทโคโค่ดี โคโค่นัท1970 จำกัด ได้รับมอบหมาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้

นางสาวกีรดา ลำโพรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว และเพื่อสร้างแบรนด์ การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและสินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเรา

 

 

            ด้านนางนางรัชญา วัชรเชาวภาส กรรมการบริหารบริษัทโคโค่ดี โคโค่นัท1970 กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวของอำเภอต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยมีการสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตลอดจนช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้เข้ากับยุคสมัย โดยใช้การสื่อสารแบบไรรัลมาเก็ตติ้ง เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนขยายตลาดสู่สากลในอนาคต


           ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมได้แก่อาจารย์วันวิสานิยมทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวท่องเที่ยวสมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย อาจารย์ประเสริฐจรรยาชาติ ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อสังคมขนมไทยไกลหวาน อาจารย์กิตตินันท์ พลอยสระสี อาจารย์สาขาการขายและการตลาดวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  และคุณสรวีย์ ปวเรศขจรพงศ เลขานุการเอสเอ็มอีไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้