Search
วันพฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
  • :
  • :
Latest Update

ชาร์ป ไทย จำกัด เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “Write to Breathe” ครั้งที่ 2

ชาร์ป ไทย จับมือ ม.สวนดุสิต ปักหมุด จ.กาญจนบุรีสร้างแกนนำเยาวชนตระหนักภัยฝุ่น PM 2.5ส่งเสียงเรียกร้องสิทธิหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563) – บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “Write to Breathe” ครั้งที่ 2 มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนและมูลนิธิเด็ก 15 หน่วยงาน ใน จ.กาญจนบุรี พร้อมจับมือศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และตระหนักภัยฝุ่น PM 2.5 กระตุ้นการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรค เชื้อไวรัสในอากาศ หวังขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน ผ่านเสียงของเด็กๆ ที่เรียกร้องสิทธิหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์ด้วยปณิธานที่ว่า เด็กไทยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอากาศบริสุทธิ์ เพราะลมหายใจของเด็กคือลมหายใจของสังคม บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด จึงได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการ “Write to Breathe” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดย คุณมณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ถัดจากความสำเร็จในกิจกรรมครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่ เราจึงเดินหน้ามาจัดกิจกรรมกันอีกครั้งที่ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในระดับวิกฤต ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กๆในพื้นที่ โดยเราได้มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่โรงเรียนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กจำนวน 15 หน่วยงาน เป็นจำนวน 42 เครื่อง ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และลงพื้นที่มาทำกิจกรรมกับน้องๆ เยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่น PM 2.5 โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่สนุกพร้อมสอดแทรกความรู้มุ่งให้เด็กๆ ได้กลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญส่งไปยังผู้ใหญ่ทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ให้หันมาช่วยกันลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กๆ ที่จะได้หายใจด้วยอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์”


ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับวิกฤต มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เคยมีสถิติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรุงเทพมหานครอยู่หลายครั้ง โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ รายงานค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 97 – 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อนหน้านี้เคยวัดได้มากถึง 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันเป็นระดับที่มีกระทบต่อสุขภาพ“นอกจากการมอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้เด็กๆมีอากาศที่สะอาดหายใจในระหว่างการเรียนหนังสือแล้วกิจกรรมของเรายังมุ่งสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับพิษภัยของฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ส่งเสียงเรียกร้องสิทธิที่เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับ นั่นก็คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศที่สะอาดและได้หายใจอย่างเต็มปอด ผ่านการระดมความคิดในแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษจากความรู้ที่ได้ระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใหญ่ให้ร่วมกันรักษาสิทธินี้ให้กับพวกเขาต่อไป ซึ่งนี่เป็นที่มาของชื่อโครงการ “Write to Breathe นั่นเอง” คุณมณีนภา กล่าวเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ออกแบบโดย ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ฐาน ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย PM 2.5 คืออะไร, ผลกระทบทางสุขภาพของ PM 2.5 , ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 , ทักษะการป้องกันตนจากมลพิษ PM 2.5, การเฝ้าระวังมลพิษ PM 2.5 ด้วยตนเอง และ กระบวนการติดตามตรวจสอบมลพิษ PM 2.5 ซึ่งครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่เด็กๆ ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน
พร้อมกันนี้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้มอบเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น 42 เครื่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 629,580 บาท ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กใน จ.กาญจนบุรี ทั้งสิ้น 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์, โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม, โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม, โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม, โรงเรียนบ้านห้วยตลุง, โรงเรียนวัดบ้านเก่า, โรงเรียนบ้านหนองจอกม, โรงเรียนบ้านดอนตาอิฐ, โรงเรียนบ้านโคราช, โรงเรียนบ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก และสถาบันเพาะกล้า โดย ‘ชาร์ป’ มีความภาคภูมิใจ และหวังว่าเครื่องฟอกอากาศที่มอบให้ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อโอกาสให้เด็กๆ ใน จ.กาญจนบุรี ให้สามารถนั่งเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข ปราศจากมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือแม้แต่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ผ่านการทำงานของเทคโนโลยี พลาสม่าคลัสเตอร์ที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศชาร์ป อันเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของชาร์ป ที่สามารถปล่อยประจุบวกและลบแบบเดียวกันกับในธรรมชาติ ให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สลายสารพิษ สลายกลิ่นอับชื้น ตลอดจนสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นและละอองเกสรดอกไม้ อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ผ่านการรับรองจากสถาบันนานาชาติ 26 แห่ง และสถาบันทางการแพทย์ในไทยอีก 2 แห่งอย่างไรก็ตาม ‘ชาร์ป’ ยังมุ่งเดินหน้าสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงสิทธิในการหายใจท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ของเด็กๆ ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบเครื่องฟอกอากาศ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในโครงการ Write to Breathe ในจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบปัญหา ภายในปี 2563 โดยคาดหวังว่ากิจกรรม “Write to Breathe” จะเป็นส่วนหนึ่งที่เยียวยาปัญหา และจุดประกายให้เกิดความร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อสิทธิในการหายใจที่ตนเองควรได้รับ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายออกมาลงมือแก้ปัญหาหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลับคืนมาสู่พื้นที่ ไม่เพียงแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกชีวิตที่อยู่รวมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ : บริษัท เพลย์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
นิ้ง วนัสนันท์ : 085-1115945 กุ๊ก กุสุมา : 083-5545446