Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

ผู้ว่าฯจีระเกียรติ..ยันจะหางบสนับสนุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

ผู้ว่าฯจีระเกียรติ..ยันจะหางบสนับสนุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม หรือ ความยากจน เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เด็กจำนวนไม่น้อย ต้องหลุดออกนอกระบบ ซึ่งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กำลังเข้าไปดูแล โดยได้รับช่วงจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเข้าไปดูแลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา


        ด้าน นายจีระเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่ปรึกษา โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตนได้หารือกับ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ที่รับผิดชอบในด้านการศึกษา จัดทมลงไปดูเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ ส่วนตนพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการนี้มากที่สุด.

จารุณี กฐินหอม//รายงาน