Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

ทีมเคสเมเนเจอร์บ้านเก่าน้ำตาซืมพบยายเลี้ยงหลาน 8 คน มีตังค์ติดกระเป๋า 20 บาท

ทีมเคสเมเนเจอร์บ้านเก่าน้ำตาซืมพบยายเลี้ยงหลาน 8 คน มีตังค์ติดกระเป๋า 20 บาท

ทีมเคสเมเนเจอร์ หรือ CM บ้านเก่าลงพื้นที่เพื่อหาเด็กด้อยโอกาสให้ได้เข้ารับการศึกษา พบว่ามีกรณีที่ครอบครัวแตกแยก ต้องส่งลูกให้ผู้เป็นยายเลี้ยงดู 8 คน มากไปกว่านั้น พบว่าผู้เป็นยายมีตังค์ติดกระเป๋าเพียง 20 บาท ประตูหน้าต่างซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เป็นยายและหลานๆก็ไม่มีความปลอดภัย
นายภัทรพงษ์ จงดี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เคสเมเนเจอร์ หรือ CM.ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี เล่าว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เป็นกองทุนที่ทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ตนเองและทีมงานในฐานะสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี จึงอาสาเข้ามาช่วย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสศ.มาให้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้งเสื้อผ้า อาหารเช้า รวมทั้งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โดยทีมของ CM ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสว่า ในแต่ละครอบครัวมีความต้องการด้านใดบ้าง ต้องการจะเข้าศึกษาต่อ หรือสนใจในสถานศึกษาใด เป็นต้น โดยมีจิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งผู้นำชุมชนที่ช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กก่อนปฐมวัยที่มีฐานะไม่ดี ทำให้ทีมงานมีข้อมูลไปพิจารณา เพื่อให้ได้รับโอกาสในการช่วยเหลือจาก กสศ.

 


รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เล่าให้ฟังอีกว่า สำหรับปัญหาในการลงพื้นที่ก็จะเป็นในเรื่องการเดินทาง เพราะทีม CM เป็นเยาวชนที่ใช้จักรยานยนตร์เป็นพาหนะ อีกประการหนึ่งการประสานกับผู้ปกครองเป็นไปได้ยาก ผู้ปกครองบางรายก็ไม่สนใจ ทีมงานที่ลงพื้นที่ก็ต้องช่วยอธิบายถึงที่มาของ กสศ. ให้ได้รับทราบจึงยินดีที่จะรับการช่วยเหลือ หลังจากที่ได้กรณีที่ต้องการเพื่อนำเสนอแล้ว ก็ยังมีครอบครัวในหมู่บ้านสนใจจะเข้ารับการช่วยเหลือจากกองทุน ทางทีมงานก็จะรวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไปด้าน นายพีระพงษ์ โพธิ์แก้ว ผู้บริหารสภาเด็กจังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในทีม CM ต.บ้านเก่า กล่าวว่า พวกตนได้ลงพื้นที่ไปพบเด็ก 8 คน ที่ครอบครัวเกิดปัญหา แล้วส่งลูกมาให้กับผู้เป็นยายต้องเลี้ยงดูอยู่คนเดียว สามีเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ ขณะลงพื้นที่และได้พูดคุยก็ได้ทราบมาว่า ผู้เป็นยายมีเงินติดตัวเพียง 20 บาท เป็นเคสที่น่าเวทนาในการลงพื้นที่มากที่สุด เขาต้องการความช่วยเหลือคือต้องการมีบ้านให้เด็กๆ ได้อาศัยที่มีความปลอดภัยมากกว่าทุกวันนี้