Search
วันพฤหัสบดี 20 มกราคม 2022
  • :
  • :
Latest Update

“ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้”  วอนสังคมยื่นมมือช่วยดูแล เพื่อลดความเหลื่อล้ำทางสังคมที่ยากไร้  ที่ส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของเด็ก  รวมถึงการช่วยเหลือจากสังคม  จะส่งเป็นแรงบรรดาลใจให้ครูผู้สอนมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากด้วย

“ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้”  วอนสังคมยื่นมมือช่วยดูแล เพื่อลดความเหลื่อล้ำทางสังคมที่ยากไร้  ที่ส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของเด็ก  รวมถึงการช่วยเหลือจากสังคม  จะส่งเป็นแรงบรรดาลใจให้ครูผู้สอนมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากด้วย

น.ส.กษิตตา  ศรนุวัต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือ ศพด.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ วัดใต้  อ.เมืองกาญจนบุรี  เล่าให้ฟังว่า  หลังจากที่ตนรับรับหน้าที่เคสเมเนอจอร์  หรือ  CM อ.เมืองกาญจนบุรี  ตนรู้สึกยินดีมากที่เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา    ศพด.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  มีทั้งเด็กที่อยู่ใกล้และเด็กที่อยู่ห่างไกลเมืองแต่ส่งมาเรียนที่ศูนย์ฯแห่งนี้   ส่วนพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบแม้ว่าจะอยู่ในเขตเมือง  แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ยังเดือดร้อน   เช่น  ยายอยู่เพียงลำพังซึ่งเลี้ยงพ่อของเด็กที่พิการ   และยังต้องดูแลน้องชายที่พิการ  มิหนำซ้ำยังต้องเลี้ยงหลานอีก 2 คน  จากการสำรวจเมื่อเดือนพฤษจิกายน  2562  มีเด็กที่สำรวจ  จำนวน 146 คน  มีเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือเข้าเกณฑ์ 39 คน

น.ส.กษิตตา  กล่าวอีกว่า  สำหรับด้านการออกสำรวจนั้น  มีการแบ่งทีมงานออกสำรวจในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอน  และวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์  ในส่วนของปัญหาในการลงพื้นที่นั้น   ตนต้องหจะให้เด็กทุกคนได้รับการช่วยเหลือเท่าเทียมกัน   บางครั้งบางคนที่ตนคาดหวังจะได้รับสิทธิ์    แต่อาจจะผิดเป้าหมายซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปดูกติกาการพิจารณาจากคณะกรรมการของ   กสศ.  โดยครูมีหน้าที่เพียงกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในแบบสำรวจเท่านั้น  ซึ่งหลังจากทราบผลครูก็ต้องชี้แจงและแจ้งให้กับผู้ปกครองของเด็กที่ไม่ได้รับสิทธิ์   ส่วนเด็กที่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือก็ได้ให้ผู้ปกครองและเด็กมารับถุงยังชีพและอื่นๆ  ยังจุดต่างๆที่นัดหมาย

น.ส.กษิตตา   กล่าวทิ้งท้ายว่า  เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนั้น  ตนมีความคาดหวังให้โครงการ กสศ. ได้ช่วยเหลือเด็กทุกปีการศึกษา  ช่วยเหลือได้บางครอบครัวที่ต้องยากไร้  “ตนต้องการให้โครงการของ  กสศ. ช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนที่ยังตกหล่นอยู่  หรือหากสังคมไม่มองข้าม  ยื่นมือเข้ามาช่วยกัน  ก็จะเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของคณครู  ศพด.วัดไชยชุมพลอีกด้วย”